Menu

Indbydelse

Slaglille bjernede gymnastik og idrætsforeningen indbyder til ordinær generalforsamling onsdag d. 25. marts kl 19.

Grundet 150 jubilæet bliver det afholdt uden mad m.m.

Dog vil der blive serveret kaffe og kage. Vel mødt.

Udsættes__Udsættes